Davidstjernen1

HJERTE TIL HJERTE

Fra Guds hjerte - til DITT hjerte. Fra DITT hjerte - til DIN NESTES hjerte - med Det glade budskap om Herrens fullkomne frelse i Jesus Messias.

Davidstjerne


JESUS sier:

Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved (gjennom) meg.

Johs.14, 6.

Davidstjerne

HAN innbyr:
Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære - og jeg skal gi dere hvile.

Matt. 11,28.DET ER DETTE BUDSKAP VI SØKER Å BRINGE UT GJENNOM

hjertelogo


HJERTE TIL HJERTE


Velkommen til

HTHlogo


OpenSundayschool%20and%20teachers.jpg


Hjerte Til Hjerte er et frittstående og ulønnet venneforetak. Vi søker å bringe ut Guds gode frelsesnyheter
- i skrift og tale. Og samler inn og formidler DIN "hjertegave" til fattige i India. Fortrinnsvis til evangelister
og til det sosiale/evangeliske  arbeid de står i.

Bildet over til venstre fra en av samlingene våre i landsbyen Somavaran, der Margit Rose bor og virker.
Legg merk til forventningen og "appetitten" preger ansiktene deres. De lytter med åpne hjerter til Ordet
om korset. Bildet over til høyre: Søndagsskolesamling i Rajapudi. Lærerne Lilly og Branhampå hver side.


Medarbeiderejuni22
Bildet til venstre: Medarbeidere samla i Rajapudi
i juni 2022. I bakerste rekke står lederen,
S. George Bob, med hendene løfta.

Gjennom Hjerte Til Hjerte sendes fast hjelp til 20
evangelister.
Kvinner og menn.  2000 indiske rupie,
som tilsvarer om lag 250 kroner.
Vi gir også hjelp til gratis medisiner til de fattigste
blant de fattige.
Så langt pengene rekker, hjelper vi også
enkeltpersoner som er hardt prøvd, blant andre
enker og funksjonshemma barn.
Hver krone vi mottar, sendes heil og heilt fram til
mottakerne.
Og vi får jevnlig rapport og kvittering tilbake fra
våre medarbeidere.


Foretaket er registrert i Enhetsregisteret,
org nr. 974 341 557, i Frivillighetsregisteret og  i
Innsamlingsregisteret - Innsamlingskontrollen i
Norge. Varemerket (logoen) er også registrert.

I mars/april 2019 var jeg sammen med vennene våre i India.
For å oppmuntre - og for å bli oppmuntret!
Uforglømmelige uker!

Planen var en ny tur i mars 2020. En skuffelse var det at jeg i siste lita måtte avlyse turen på grunn
av corona  pandemien. Hadde jeg kommet av gårde, ville jeg sannsynligvis ha blitt innkvartert i
karanteneleir i India. Hvor lenge - og hvordan - det hadde vært, tør jeg nesten ikke tenke på.

Om og når det blir en ny tur - kan det i skrivende stund (mai 2023) ikke sies noe om.
Alder og helse...
Men jeg får jevnlig melding fra våre venner - og følger godt med i det som skjer.


Her glimt fra barnemøte i Bethel-kirka i Rajapudi. Mat for hjerte og mage. Søndagsskole-lærerne 
er Lilly og Branham.

Her er mitt Lilly og Branham Liten gutt Hvilken venn Barnemoete

 

 

Sender jevnlig ut Vennebrev med beskrivelse av virksomheten. Det inneholder også kvitteringsliste
for mottatte gaver. Der vil du som giver finne initialene dine og det beløp du har gitt.
 

TMG2019
Hver krone som du gir, sendes heil og heilt fram -
til våre gode Hjerte Til Hjerte hjelpere i india.

Kanskje vil du også bidra? VIPPS 128178   Gavekonto 2850 13 10389
                                                                                


Innsamlingskontrollen   Trygghet for ditt bidrag
 


Ut fra denne heimesida vil du kunne lese om ulike sider ved virksomheten vår. Stikkord er:HTHlogo
Org.nr. 974 341 557
v/Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand
Mobilnummer 90 65 64 27. E-post: tormarius@gmail.com
VIPPS: 128178
Konto for gaver: 2850 13 10389
Revisjon: BDO, org nr 993 606 650


Vennebrev 4-2022.pdf