®
Våre 14 medarbeidere i India, sendebud i Kristi sted..


Våre Hjerte Til Hjerte-venner i India bor og arbeider i delstaten Andhra Pradesh som ligger søraust
i India. Ser du på kartet her til venstre, ligger staten i området ved Bengalbukta.  "Hovedstad" i
staten er Hyderabad.

Felles for medarbeiderne våre, er at de selv har møtt og tatt i mot Jesus som sin Frelser og Herre.
Dermed kan de være med og vitne om Ham, slik de selv har erfart Ham i sitt liv. Fra hjerte og til hjerte.


I tillegg til lederen, pastor S. George Bob, består staben nå av 4 kvinner og 9 menn.

Hver måned får hver enkelt av dem 4000 indiske rupier (nesten 500 norske kroner)i hjelp fra oss
norske venner.
Ingen av dem kan leve av denne hjelpen. Men den hjelper dem et stykke på vei.
Og oppmuntrer dem til å bruke tiden og kreftene på dette viktige arbeidet i den fruktbare indiske jorden.
De sår ut Guds ord, evangeliet om den fullkomne frelsen i Jesus Messias. Og de vokter og vanner
de kostelige "planter" som vokser Guds vekst.
Vi har dessuten fire evangelister i "non-regular" ordning.
De får hjelp så langt midlene våre rekker.

Dessuten sendes det midler til enkeltpersoner som er hardt prøvd, blant dem funksjonshemmede,
fattige barn og enker, til evangeliseringskostnader og stevner.

Vi har også bidratt til bygging av stor kirke i Rajapudi. Her er også vanntank fylt med vann pumpet opp fra 60 meters dyp.
Et prosjekt som ble fullført ved hjelp av gaver gitt oss ved begravelsen til en av våre kjære venner og medarbeidere, Kai Nere Hansen.
Hit kommer våre venner i landsbyen og fyller sine tomme kar. Og det skjer altså i dobbel forstand.

Stadig kommer det tilbakemeldinger fra medarbeiderne våre: De forteller om møtene de har holdt. Møter med medmennesker.
Om hvor mange som har lyttet. Om den rike forbønnstjenesten. Om bønnesvarene. Om reaksjoner på budskapet.
Vitnesbyrd fra dem som har latt seg frelse og døpe.S. George Bob
S. George Bob, er leder for Hjerte Til Hjerte-laget i India. Han har mange års erfaring bak seg som forkynner og pastor.
Jeg var mye sammen med ham, også under mine tidligere besøk i India.
Aldri glemmer jeg da han, sammen med sin kone Mary -(hun er heime hos Herren nå) vitnet og sang på kveldsmøtene:
Det var som det stummende mørke rundt oss forsvant da de med sine klare, vakre mektige stemmer formidlet Evangeliet om
Guds frelse i Jesus Messias. Det budskap som oppklarer selv det tetteste hjertemørke. Det var George Bobs utstrakte hånd
som høsten 1993 gjorde det mulig å starte opp Hjerte Til Hjerte-arbeidet. Og det ord han hadde som motto - var hentet fra
2.Tim 4:2:
Forkynn Ordet. Vær rede i tide og utide.
 


 Victor

Victor Roy

Victor Roy, Lingamparthi.
Startet i den "faste" staben i 2014. Men har deltatt i arbeidet i  HTH gjennom fleire år.
Han ble født i en kristen familie.  Er grundig opplært i Skriften.  Foreldrene hans dedikerte ham til Herrens gjerning.
Han takket nei til jobbtilbud innen data. For heller å bruke tid og krefter i arbeidet for Herren.
Gifta seg i 2014 med Jessy. De står sammen i arbeidet i Lingamparthi. En landsby preget av hinduismen, med dets "helligdommer"
og templer. De arbeider også i nærliggende landsbyer, som Eleswaram, Tirumali, Peravaram og Ramanayyapeta.


John GT.Roy
John GT. Roy, K. Yerravaram, er siste skudd på medarbeider-"stammen". Han startet i staben i 2001. Vokste opp hos
troende foreldre. Var en "god" gutt i oppveksten. Men havnet i dårlig selskap, ble en fryktet gjengleder. Selv om han
av og til gikk med på et kristent møte, var det ingenting som rørte hjertet hans. Så kom han til et av stevnene våre i Rajapudi.
Og mens pastor S. George Bob (øverst) talte om den vidunderlige Guds nåde, begynte gjenglederen å gråte. Sammen med seks
andre vendte han seg til Herren og tok imot Ham. Siden fikk han jobb som bilvasker. Tjente bra, men kjente likevel at noe manglet.
Inntil han startet i Bibelskole - og deretter som forkynner. - Nå forkynner jeg evangeliet her i Yerravaram og de omkringliggende
landsbyene, har en liten forsamling her, forteller han. Og gir et eksempel på hvordan herr K.V. ble funnet og vunnet:
Han pleide å tjene en avgud som kalles Ayyappa. Hvert år innvidde han seg spesielt over en 40-dagers-periode. Kledde seg i svarte
klær, ingen sandaler, spiste vegetatarkost, ingen kontakt med kona. Men så fikk han malaria. Jeg fortalte ham de gode nyheter om
 frelsen og bad for ham. Han kom seg gradvis. Til sist tok han "farvel" med avguden sin og mottok Jesus som Frelser. Hele familien
hans deltar nå i møtene. Be for dem! 


P. George Babu
Velamalakota.
Kom inn i staben høsten 07.  I 20 år har han  forkynt evangeliet blant stammefolk. Han ble oppdradd i hinduistisk tro og
var aktiv motstander av kristne.  Han var murer av yrke. Men fikk  helseproblemer og hadde store smerter. Verken
hinduavguder eller mennesker kunne hjelpe ham.
En pastor tok kontakt med ham.  -Hjertet mitt kom gradvis nærmere Kristus., forteller han. Han fastet og bad, drømte
om Jesu kors - og  opplevde å bli helbredet. Da han fortalte foreldrene sine at han var blitt en kristen, ble han kastet ut av
hjemmet. Til tross for store vansker, fikk han Bibelundervisning og virket som forkynner. Han ble kjent med lederen av
Hjerte Til Hjerte (som også bærer navnet George Babu!), stiftet familie - og virker nå i mange landsbyer i et såkalt
terrorist-område. Forkynnerne der blir pålagt mange restriksjoner. Men mye motstand til tross: Han forkynner Ordet
om forlikelse for å vinne verdifulle sjeler for Mesteren. 


Branham-1Branham
Ble formelt inkludert i den faste staben sommeren 2013.
Heilt fra barndommen av har Branham viet sitt liv og arbeid i Herrens tjeneste.
Og vitner om den nød han bærer på
for fortapte sjeler.
Opplæring i evangelisk arbeid  har han fått fra barnsbein av i familiens virksomhet. Han har  gjennomført Bibelstudier i
Bangalore og i Singapor.
Han er aktiv i tjenesten for sin far (S. George Bob - leder av Heart To Heart). I sang, musikk, vitnesbyrd, forkynnelse og
bønn. Han er en dyktig sjåfør. Og flink til å oversette fra engelsk til telegu - når det trengs.
Branham er en dyktig, populær, engasjert og inspirerende leder for og blant barn og unge. Og en kjær støttespiller for
sin far i det omfattende evangeliske arbeid de står i. Sin unge alder til tross: Branham har allerede høsta rik erfaring i
Herrens vingård.
 J. Samuel
J. Samuel, Revalla. Han har vært med i laget siden 1994.
Foreldrene hans var avgudsdyrkere. Og i likhet med dem, tilbad også den oppvoksende Samuel alle slags menneskelagede
avguder. Så fikk han tyfus. Medisinene hjalp ikke. Heller ikke avgudene hans. En pastor kom. J. Samuel vet ikke hvem han var.
Men bønn ble gjort for den syke. Samtidig som han fortalte dem om Jesus. Samuel bekjente og gav opp syndelivet sitt.
Og dag for dag kviknet han til. Nå ble han Bibelleser. Kunne ikke bo heime lenger, men ble et levende og aktivt vitne blant
sine stammefrender. Og mange kom til troen gjennom det vitnesbyrd han avla. Både i liv og i ord. Han tjener i en fin
forsamling i landsbyen sin.
 


V. Rebecca
V. Rebecca, Endapalli. Hun tjener i en mindre forsamling der. Har faste sammenkomster. Og vinner sjeler for Herren.
Også hun kommer fra en heim der man tilbad avgudene. Hun ble også gift med en avgudsdyrker. Og forteller hvordan
hun begikk en synd, ble mishandlet og utstøtt. Det var i denne tilstand at en god kristen tok seg av henne. Hun fikk høre
Evangeliet, hjertet ble renset og familien gjenopprettet. Rebecca ble en ivrig Bibelleser. Og folk rundt henne undret seg
over forandringen. De drar ut med de gode nyhetene, gjennom skoger og jungel, opp i fjellene og ned i dalene, ofte
omgitt av ville dyr. Og mange er kommet til troen gjennom hennes vitnesbyrd.
 


Bangaru Yosepu
Bangaru Yosepu, Balabhadrapuram. Han ble født i en hindufamilie og var, som foreldrene, avgudsdyrker inntil han ble
omvendt til Herren. Yosepu ble rammet av en alvorlig psorias-lidelse som nesten holdt på å ta livet av ham. Verken bønner,
avguder eller offer hjalp. Men gjennom Jesus Kristus opplevde han å bli helbredet, forteller han. Han ble også døpt, men sier
om seg selv at han ikke var frelst. Levde også et syndig liv. Inntil han fikk lytte til evangeliet i Rajapudi, der pastor S. George Bob
(øverst) talte. Der og da møtte Herren ham. -Det stakk i hjertet mitt, forteller han. Jeg gråt og bad om tilgivelse og ble en ny
skapning. Han ble et frimodig vitne for Herren, både blant familie og venner. Fikk grundig innføring i Guds ord - og startet
evangelisk arbeid i den avsidesliggende landsbyen der ingen forkynner hadde virket før. Og der har de troendes forsamling
vokst siden.
 David Brainard
Yerramvaram, medarbeider fra våren 2006. 

Vokste opp med troende foreldre.  Studerte 10.klasse og har vitnemål i teologi. Har studerte Bibelen igjen og igjen. Har
"vokst opp" hos Kristus. Har arbeidet  blant avgudsdyrkere og møtt mye motstand fra hindu-fanatikere. Han har startet
arbeid i Yerramvaram, der virket har ligget nede. Kirkebygget åpnet igjen for virksomhet. En fin og rolig og ydmyk medarbeider.


 G. Nirmala Raju
G. Nirmala Raju, Kakiwada. Født i 1971. Foreldrene var så fattige at han måtte avbryte skolegangen for å begynne å jobbe.
-En dag skulle noen til vekkelsesmøte i Maredumilli, forteller han: -De tok meg med. Forkynneren vitnet om Golgata, Seierens kors.
Det rørte og forandret meg mitt onde hjerte. Jeg ble frelst og renset i Hans dyre blod. Siden ble det mye tid til Bibel og bønn.
Tre ganger leste han gjennom Bibelen. Og siden sørget en landsbylærer for at han kom til Bibelskole - der han gikk i to år.
Han kom i kontakt med Hjerte Til Hjerte-lederen i Rajapudi - og ble etter en tid tatt inn i "staben". Nå er han og kona hans
ivrige i tjenesten for Evangeliet og arbeider i flere landsbyer. Han takker for støtten han får til å nå de unådde stammesjelene.
 

John Reddy
Kundla John Reddy
Kundla John Reddy, Chelakaveedi, ny medarbeider fra juli 2019.
Han har lang "fartstid" som forkynner. Foreldrene hans var avgudsdyrkere. Og han fulgte deres spor. Men han fikk lytte til forkynnelse.
-Skjønte ikke hva som skjedde, men jeg ble  trukket til Kristus, skriver han.  Det ble omvendelse og dåp.
Han fikk kall til å forkynne blant folket sitt i fjellområdene. Fikk Bibel-opplæring i Gokavaram. Brukte mye tid i bønn. Da han startet
arbeidet, møtte han mye motstand. Han ble støtt ut av sine egne. Han ble slått og plaget og truet med
døden hvis han ikke sluttet med å forkynne Kristus.
Han takker Gud som kalte på familien hans. Kona hans og deres tre barn kom til troen. Sønnen hans er også forkynner.
Hver søndag samles mer enn 40 mennesker for å høre om, og å prise  Frelseren. -Vi bruker vår tid og våre krefter til å nå
stammefolket her i fjellene slik at de kan ble kjent med Jesus Kristus, skriver han.
Og gleder seg over å være en del av Hjerte Til Hjrte staben. 


 

N. Satyavathi
N. Satyavathi, Doramamidi. Også en av "veteranene", helt tilbake til 1994. Mannen hennes var en såkalt heksedoktor.
Hun var også avgudsdyrker. Men moren hennes hadde tatt imot Jesus. Og hver gang de to møttes, ble hun oppfordret
til å ta i mot Herren. Og det gjorde hun!
Men da hun lot seg døpe, ble det problemer i familien. Mannen hennes giftet seg med en annen. Det ble en prøvelsens tid
for henne. Men gjennom det hele forkynte hun evangeliet blant stammefrendene sine der i fjell-landskapet. Nå er hun gift igjen
med en som aktivt hjelper henne å nå ut med Det glade budskap. - Dette er skogsområde. Her er mye drikk og krangel, både
blant liten og stor. De tilber trær, slanger, apekatter, store stein, vann, sol og måne. Folk er fattige. Ofrer geiter, lam, haner og
griser. Når sykdom rammer, tror de på gudene blir tilfreds hvis det flyter blod fra gris eller hane til dem, forteller hun. Da hun
første gang vitnet for folkene i landsbyen der, var det ingen som lyttet. Men nå har altså Ordet om korset fått inngang. 


A. Margit. Rose
fra Somavaram. Hun er svigerdatter til  A. Ratnamma som døde høsten 2003.
A. Margit Rose forteller om seg sjøl at hun vokste opp hos troende foreldre. Allerede som barn ble hun lært opp til tjeneste for
Herren.  Hun er gift og velsignet med tre barn. Rose er en ivrig Bibelgransker . -Den er søtere enn honning og sukker for mitt
hjerte, her finner jeg guddommelig kjærlighet, omsorg, trøst, oppmuntring og frelsende kraft, skriver hun i vitnesbyrdet sitt.
Rose er svært ivrig og aktiv i vitnetjenesten. Menigheten hun betjener er meget stor. Men hun reker også å besøke
omkringliggende landsbyer. Mannen hennes hjelper henne. Og det samme gjør troende unge venner. Mange blir vunnet
gjennom den tjeneste hun står i. Og som kvinne får hun også lettere adgang og inngang til folk av såkalt høyere kaste.
Slik avsluttet hun sin første arbeidsrapport: Sammen med de unge troende, kvinner og menn, preker jeg de gode nyheter
om Jesus. Mange syndere kommer til menigheten for å bli frelst og mange blir helbredet av ulike lidelser. Demoner blir kastet ut. 


K. Mary
K. Mary, Nagaram. Hun ble født og vokste opp i en familie som hadde navn av å være kristen, men som, i likhet med henne selv,
bare hadde det "til søndagsbruk". -Det var verken omvendelse eller forandring i liv og sinn, forteller hun. Så en dag lyttet hun
til en preken om Jesu annet komme. Hun ble grepet av angst, bad om - og opplevde frelse og tilgivelse, og innvidde livet sitt til
Evangeliets tjeneste. Turen gikk videre til Bibelskole. Og deretter ut i "felten" der hele familien hennes ble de første til å omvende
seg til Herren. Hun etablerte forsamling i Nagaram og forkynner også i områdene rundt. Herren har velsignet arbeidet.
Og eksemplene er mange på hvordan Han konkret griper inn til omvendelse og utfrielse.

 

 


TMG2019 Og i all beskjedenhet, meg sjøl:

Tor Marius Gauslaa
 Født og oppvokst i Lillesand. Ble omvendt som 19-åring. Deltatt i kristent "bedehusarbeid" fra da av.
Forkynnelse og Bibeltimer. Ledet felleskristen ungdomsgruppe. Søndagsskolearbeid i Betel Baptistmenighet.
Vært journalist i presse og NRK. Fra 1984 redaktør, og seinere også misjonsleder i "Evangelisten" og
"Evangelistens Misjonstjeneste" fram til våren 1993. Ble skilt i 1992. Fortsatte i misjonsvirke i India, nå gjennom
"Hjerte Til Hjerte" som ble startet i 1993. Attføringskonsulent i a-etat fra 1994 til 2001.
Giftet meg med Anne Lise Bue i 1997. Er med i den lokale Baptistmenighet i Lillesand.
Forstander der fra 2003. Fikk avløsning som forstander i 2018. Og fortsetter som viseforstander og kasserer.
Forkynner der jeg blir spurt. Jesu venner er mine venner, uavhengig av hvilken "merkelapp" vi måtte ha. 


Husk oss alle i bønn - takk for den gave du gir!


®


Frittstående og ulønnet venneforetak

Hver krone DU gir, kommer heil og heilt fram til mottaker.
 

v/Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand - Tlf. 37 27 00 94. Mobil 90 65 64 27.
E-post, se her.  Giro 2850.13.10389. Org. nr. 974 341 557.

Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge/Innsamlingsregisteret 
 
  

Trygghet for ditt bidrag!

 


Tilbake til hovedsiden Hjerte Til Hjerte

Tilbake til Evangeliet.no

Mye å velge i, dette er Hjerte Til Hjerte sine web-sider:

yerushalayim.no - evangeliet.no - gauslaa.no - yeshua.no - hearttoheart.no - juleevangeliet.no

lillesandmenighet.no - lillesand-menighet.no