HTHlogo


 Lufthansa


  India-turen 2019
«Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud!»

Tre uker med
hjerte til hjerte venner

Vaakne

  


Våkne og lyttende...slik var det over alt. Sultne på Guds Ord.


 

Jeg ser, jeg ser... 
Jeg er vist kommet paa en feil klode! 
Her er saa underligt...

Slik skrev han for vel 100 år siden, salige Sigbjørn Obstfelder.
Tror han hadde skrevet det samme i dag. I hvert fall om han hadde vært med meg i de tre ukene blant Hjerte Til Hjerte-medarbeidere og venner i India denne våren.  For underlig er det, nok en gang, å se kontrastene. Men også likhetene. I de to verdener. Her – og der. På den samme kloden vår.
Menneskene, hjertene, er de samme over alt hvor du kommer.
Men kulturen, historien, holdningene, mulighetene, hverdagene og fellesskapet er såre forskjellige.

I 25 år har vi gjennom det enkle foretaket Hjerte Til Hjerte formidlet hjelp til små og store venner i India.  Til evangelisk sosialt arbeid. Til enkeltpersoner i vanskelige situasjoner ved sjukdom og død. Fast hjelp til underhold av arbeidere, kvinner og menn i lokale menigheter. Til arbeidet der. Utbedring av kirkehus. Vannforsyning. Søndagsskolearbeid.
Alt som blir gjort, og hver krone (eller rupi som den heter der) som blir sendt og brukt, blir det kvittert og redegjort for. Derfor kan vi også skilte med – at hver eneste gavekrone som kommer inn til oss, formidles hei og heilt fram til mottaker.
Hver gavekrone er hellig. Og må behandles slik.

I de siste årene har jeg besøkt våre hjertevennene i India hvert år.  Jeg bor i et lite rom kirka i Rajapudi, der lederen vår Satyada George Bob og familien hans bor. Her kan jeg bruke timer på preken-forberedelsene. Her tilberedes maten. Og her lever jeg sammen med mange barn, som av ulike grunner bor her i stedet for heime. Det kan være fattigdommen, familieforhold og dødsfall som ligger bak. Sikkert er det at her får de små trygghet, mat, omsorg og ansvar. Little Heart Children kaller vi dem, små hjertebarn. -De største i Guds rike, sa Herren om dem.
De sover i kirkesalen om natta. På teppe på sementgolvet der. Hver morgen tar de på seg skoleuniformen og går til skole i landsbyen. –Morning sir, sier de, søvnige, men smilende til meg. Reine andakten det.
Nå skal de få nye liggeunderlag. Velegna madrasser for de små kroppene. Penger til innkjøp blir sendt i neste hjelpesending. 

Hver eneste dag gikk turen til de ulike menighetene. De fleste i avsidesliggende «stammeområder».  Et par timers kjøring, minst. Over alt forventningsfulle mennesker samla. I kirkebygg eller ute i det fri. Med sang og bønn og lovprisning. Med åpne øyne og åpne hjerter for å suge til seg innsikt i, og lærdom om «Yesa-ja» som Han heter der, Jesus.
Hilsenen, prekenen, måtte ikke være for kort. Minst 40-50 minutter. Og mange av dem satt med åpen Bibel. Lyttet, slo opp og noterte. Fulgte våkent med i det som ble lest og sagt.

Sangen hørte også med. Søndagsskolesangene. På engelsk. Tikke, Tikke ,Takk er mest populær. Men også Over berg og nedi dalen. Vår Gud er så stor. I Herrens hender.
Alle med budskapet om Den levende Frelser som bryr seg om den enkelte av oss. Og som kaller oss inn i det guddommelige, personlige felleskapet med seg sjøl. Og med våre medmennesker.

Det tallmessig største møte med vennene ble holdt i Rajapudi denne gang. Mer enn tre tusen sjeler samla på en åpen plass. I time etter time. Sang og hilsener og æresbevisninger. Med høyttalere som nok brakte lyden ut over heile landsbyen.
Alt handlet om Han som er verdens lys. Også i Indias hindumørke. Om den korsfesta og oppstandne Jesus. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og komme til Sannhets erkjennelse. Derfor gjorde Han det sjøl. Forlikte verden med seg sjøl. Og gav oss i oppdrag, ordinerte oss, også gjennom Hjerte Til Hjerte-arbeidet, å være Himmelens ambassadører. Med det enkle og revolusjonerende budskap om at Gud sjøl har fullbrakt menneskehetens frelse.

Derfor sier jeg med påskesalmen:

Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud.

I
lille Lillesand. I nærmiljøet vårt. Og i milliardnasjonen India. Hjerte Til Hjerte.

                  


engasjerte og begeistret

En av                 energisk               Bibelstudenter                                                                                        

Glede          Forskrekket        Glade

       

Gode venner                 Gudstjeneste                  Hjerteknuser

HTH medarbeiderne          Litt betenkt          Little Heart


   Little Heart m hjelpere           Laer den unge         Mat


Taket             Open eyes       Sundayschool

    


       Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India.
Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: post@evangeliet.no
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro for gave til arbeidet: 2850.13.10389
VIPPS: 128178
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.

Innsamlingskontrollen
Kvalitets-sikrer innsamlingen