HJERTE TIL HJERTE

Fra Guds hjerte - til DITT hjerte. Fra DITT hjerte - til DIN NESTES hjerte - med Det glade budskap om Herrens fullkomne frelse i Jesus Messias.

JESUS sier:

Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved (gjennom) meg.

Johs.14, 6.

HAN innbyr:
Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære - og jeg skal gi dere hvile.

Matt. 11,28.

DET ER DETTE BUDSKAP VI SØKER Å BRINGE UT GJENNOM

HJERTE TIL HJERTE

Velkommen til

 

®


Hos rebeccaOpen


Hjerte Til Hjerte er et frittstående og ulønnet venneforetak. Vi søker å bringe ut Guds gode frelsesnyheter
- i skrift og tale. Og samler inn og formidler DIN "hjertegave" til fattige i India. Fortrinnsvis til evangelister
og til det sosiale/evangeliske  arbeid de står i.
Bildet over til venstre fra festkveld utenfor kjerka i Rajapudi. Deltakerne hilser og takker.
Og er levende eksempler på åssen de gode nyheter om Herrens frelse skaper glede, fred og håp i oss.
Bildet til høyre fra en av samlingene våre i april 2018. De lytter med åpne hjerter til Ordet om korset.

Gjennom Hjerte Til Hjerte sendes fast hjelp til 14 evangelister. 4000 indiske rupie, som tilsvarer om lag
500 kroner pr måned til hver av dem (avhengig av kronekurs kontra rupie). Kvinner og menn.
Vi gir også hjelp til gratis medisiner til de fattigste blant de fattige. Så langt pengene rekker, hjelper vi også
enkeltpersoner som er hardt prøvd, blant andre enker og funksjonshemma barn.
Hver krone vi mottar, sendes heil og heilt fram til mottakerne.
Og vi får jevnlig rapport og kvittering tilbake fra våre medarbeidere.
Foretaket er registrert i Enhetsregisteret, org nr. 974 341 557, i Frivillighetsregisteret og  i Innsamlingsregisteret
- Innsamlingskontrollen i Norge. Varemerket (logoen) er også registrert.

I oktober/november 2016 drog jeg til India igjen og besøkte alle vennene våre der.
For å oppmuntre - og for å bli oppmuntret!
Og sist i mars 2018 dro jeg dit igjen - til de samme vennene.  Og også i mars 2019.....Uforglømmelige uker!

Du kan lese om turene her:

Vennebrev 01-2019

Indiaturen 2019

Og i PDF-format

Vennebrev03-2019


Årsmelding 2018Indiatur2018

Her ser du rapporten i pdf format

Vennebrev01-2018

Vennebrev02-2018

Vennebrev 03-2018

Vennebrev 04-2018

Årsmelding 2017

 

"Gå omkring i Jesu navn..."

omsorg1omsorg2omsorg3


Du og jeg kan ikke hjelpe alle. Men alle kan vi hjelpe noen.
Slik vi gjør i Hjerte Til Hjerte. Blant våre fattige venner i India. Se på disse bildene:
Vi mater, i bokstavlig forstand, noen som sjøl ikke er i stand til å livnære seg og ta til seg mat.
"Engler" i forsamlinga (menigheten) står for matlaging og servering.

TMG2019
Hver krone som du gir, sendes heil og heilt fram -
til våre gode Hjerte Til Hjerte hjelpere i india.

Kanskje vil du også bidra? VIPPS 128178   Gavekonto 2850 13 10389
                                                                                


   
    

Trygghet for ditt bidrag

 


Ut fra denne heimesida vil du kunne lese om ulike sider ved virksomheten vår. Stikkord er:

 If you want Heart To Heart-information in english, go to

www.hearttoheart.no


®

v/Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand

Gavekonto: Postgiro 2850.13.10389. Telefon 37 27 00 94.
Mobil 90 65 64 27. Organisasjonsnummer 974 341 557

Vil du sende e-mail eller vite adressa, klikk her

Andre www-sider:

yerushalayim.no - evangeliet.no - gauslaa.no - yeshua.no - hearttoheart.no - juleevangeliet.no - jesus-messias.no - lillesand-menighet.no - lillesandmenighet.no